Časté otázky

Odpovede na najčastejšie otázky o fungovaní tulu

1. Ako tulu funguje?

Online nástroj tulu automaticky vkladá údaje zamestnancov do vašich šablón dokumentov. 

Predstavte si ho ako robota, ktorý namiesto vás za pár sekúnd skopíruje údaje a vloží ich na tie správne miesta v zmluvách, potvrdeniach, dodatkoch či iných dokumentoch. Vy len označíte zamestnancov a dokumenty, ktoré pre nich potrebujete vytvoriť, a tulu ich vygeneruje naraz. 

Nástroj uchováva aj podrobnú históriu o vytvorených dokumentoch, vďaka čomu máte dokonalý prehľad o tom, aké dokumenty ste vytvorili vy alebo vaši kolegovia.  

Dobre poslúži v situácii, keď potrebujete vytvoriť viacero dokumentov naraz – či už pre jedného alebo viacerých zamestnancov.  

2. Sú moje dáta v  bezpečí?

Áno. tulu je produktom spoločnosti Profesia, ktorá všetky údaje uchováva na zabezpečených serveroch cloudového úložiska. Údaje sa z vášho zariadenia do aplikácie tulu presúvajú v zašifrovanej podobe a sú chránené viacúrovňovým zabezpečením vrátane protokolu HTTPS. 

3. Vo firme používame vlastné šablóny na tvorbu dokumentov. Môžem si ich nahrať do systému?

Samozrejme. Možnosť používať vlastné šablóny dokumentov bola naša priorita od začiatku. Do tulu si môžete nahrať akékoľvek vzory (šablóny), ktoré používate na tvorbu zmlúv, dodatkov a potvrdení vo formáte .DOC/.DOCX/.ODT 

4. Musím svoje šablóny špeciálne upravovať predtým, ako ich vložím do tulu?

Áno, do vašich šablón musíte vložiť špeciálne tulu značky, ktoré označia miesta, kam má nástroj vkladať údaje. Je to jednoduché – do aplikácie sme vložili prehľadný návod aj zoznam značiek, ktoré si do vašich šablón vložíte.

5. Naše HR oddelenie je centralizované. Ako si udržíme kontrolu nad procesom tvorby dokumentov naprieč všetkými pobočkami?

V rámci vášho firemného konta v tulu môžete dať prístup na jeho využívanie všetkým kolegom a podriadeným, ktorí v rámci vášho HR oddelenia pracujú so zamestnaneckými dokumentami. Dokážete im tiež upraviť právomoci nastavením úrovne ich konta – Administrátor, Manažér a Pozorovateľ.  

Administrátor môže upravovať firemné nastavenia a pracovať s tulu v plnom rozsahu. Manažér má právomoci obmedzené a môže pracovať len s údajmi a dokumentami, ktoré spadajú pod prevádzku, ku ktorej mu dáte prístup. Pozorovateľ dokáže iba nahliadnuť k údajom zamestnancov, ktorí sú v jeho prevádzkach, nemôže ich upravovať. 

Vďaka histórii máte navyše prehľad o všetkom, čo sa vo vašom firemnom konte v tulu udeje – vidíte, kto sa kedy prihlásil, aké dokumenty vytvoril a čo upravil alebo zmazal. 

6. Čo sa stane s dátami, ktoré mám v tulu, keď sa rozhodnem svoje konto zrušiť alebo nepredĺžiť predplatné?

V prípade, že sa rozhodnete nepredĺžiť predplatné, avšak nepožiadate o zrušenie konta, ostanú všetky údaje v tulu zabezpečené tak, ako ste ich zanechali, pre prípad, že sa k nim vrátite. Nebudete k nim mať prístup, pokiaľ svoje predplatné neobnovíte. 

Ak sa rozhodnete svoje konto úplne zrušiť, všetky údaje sa z našich serverov odstránia. 

7. Akým spôsobom môžem pracovať s údajmi mojich zamestnancov?

Údaje vašich zamestnancov v tulu môžete, samozrejme, využívať na neobmedzenú tvorbu dokumentov. Takisto môžete všetky údaje jednoducho exportovať do tabuľky, stiahnuť si ich a pracovať s nimi aj mimo aplikácie tulu. 

Údaje môžete kedykoľvek zmazať či preorganizovať ich rozmiestnenie naprieč prevádzkami. 

8. Musím do tulu pracne nahrať všetky údaje mojich zamestnancov?

Samozrejme, máte aj takúto možnosť, no tú odporúčame naozaj len v prípade, že si v danom momente chystáte do tulu nahrať údaje jedného, maximálne pár zamestnancov. Ak ale potrebujete do systému importovať viacero údajov naraz, urobíte tak jednoduchšie pomocou excel tabuľky.  

Z vášho konta tiež dokážete odoslať na e-mailové adresy zamestnancov osobný dotazník, do ktorého vyplnia svoje údaje sami a vy ich už len skontrolujete a automaticky importujete do aplikácie. 

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?