Ako tulu pomáha

Nástroj tulu pomáha v rôznych situáciách. Objavte, ako ho využijete v niektorej z nich.

Keď prijímate nového zamestnanca

Osobný dotazník

 • Novému zamestnancovi stačí priamo z tulu odoslať link na unikátny dotazník, ktorý sám vyplní potrebnými údajmi. Odošle ho späť, vy ho skontrolujete a po potvrdení sa všetky údaje bezpečne uložia do jeho karty zamestnanca” v tulu.

Generovanie viacerých dokumentov naraz

 • Všetky dokumenty, ktoré pri nástupe do zamestnania potrebujete podpísať, vytvoríte v jednom kroku naraz. 

Prílohy, poznámky a pripomienky k zamestnancom

 • K zamestnancom si tiež môžete ukladať nevyhnutné prílohy a poznámky, vďaka čomu budete mať na jednom mieste všetko, čo potrebujete evidovať. Pripomienky si môžete nastaviť na rôzne udalosti ako koniec skúšobnej doby, narodeniny, dátum hodnotiaceho pohovoru a podobne. 

Keď potrebujete vytvoriť veľké množstvo zmlúv

Správa údajov zamestnancov

 • Tulu uchováva údaje vašich zamestnancov v bezpečí a na jednom mieste, aby ste ich mohli využiť na tvorbu dokumentov vždy, keď to potrebujete. V prípade, že potrebujete vytvoriť zmluvy, dodatky, potvrdenia či dohody pre viac zamestnancov naraz, stačí označiť ich mená a zvoliť si potrebné dokumenty. 

Hromadné nahratie údajov

 • Ak pred vytvorením dokumentov nemáte v systéme potrebné údaje, môžete ich nahrať jednoducho a naraz aj pomocou excelovskej tabuľky. 

Generovanie viacerých dokumentov naraz

 • Tulu vám umožňuje naraz vytvoriť aj viac typov dokumentov pre jedného alebo aj väčší počet zamestnancov. Ak napríklad potrebujete vygenerovať 4 rôzne dokumenty pre 200 zamestnancov, urobíte tak na pár klikov.

Keď potrebujete nájsť pripravený vzor dokumentu

Vzorové šablóny

 • Vo svojom konte v tulu nájdete pripravených viacero typov vzorových dokumentov od pracovnej zmluvy cez dohodu o brigádnickej činnosti študenta, preberací protokol až po oznámenie organizačnej zmeny zamestnávateľa. Ak nemáte vlastný vzor, môžete si stiahnuť a použiť naše. 

Keď je nutné aktualizovať údaje zamestnancov

Hromadná aktualizácia údajov

 • Zmenili ste sídlo vybranej prevádzky, upravovali ste plošne mzdy alebo sa viacerým zamestnancom menila pracovná pozícia? Údaje nemusíte prepisovať ručne, naraz ich v systéme upravíte importovaním aktualizovanej tabuľky.

 

 • Na aktualizáciu alebo získanie nového údaju môžete použiť aj online osobný dotazník, ktorý naraz zašlete na e-mailové adresy konkrétnych zamestnancov. Každý z nich dostane svoj unikátny dotazník, ktorý vyplní, a pošle vám ho späť priamo do nástroja.

Generovanie jedného alebo viacerých dokumentov naraz

 • Po úprave údajov môžete okamžite vytvoriť potrebné dodatky či potvrdenia pre všetkých zamestnancov, ktorých sa zmena týka. 

Keď potrebujete kontrolovať tvorbu zmlúv naprieč všetkými pobočkami v krajine

Role Manažéra a Administrátora

 • Prístup do vášho firemného konta v tulu môžete dať všetkým kolegom, ktorí ho budú využívať. Aby ste mali 100 % kontrolu nad procesmi tvorby dokumentov, vytvorili sme dva typy prístupov – Manažér a Administrátor. Administrátor má neobmedzený prístup k údajom a firemným nastaveniam tulu, Manažérovi určíte prístup k údajom vo vybraných pobočkách vy. 

Udeľovanie prístupov k pobočkám

 • Každý používateľ s rolou Administrátor môže udeliť Manažérom prístup k vybranej pobočke, v ktorej má na starosti tvorbu dokumentov. Ak je vaše centrálne HR oddelenie v Bratislave a máte aj iné filiálky, kde sa o zamestnancov starajú vaši kolegovia, ich prístupy v tulu obmedzíte len na vybrané pobočky. 

História

 • tulu uchováva kompletnú históriu toho, čo sa v ňom udialo. Kedykoľvek si tak budete môcť skontrolovať, kto, kedy a aký dokument vytvoril alebo aké zmeny vykonal.

Nenašli ste, čo ste hľadali?